Διοίκηση Έργων με το Microsoft Project (ΔΕMPro) [Project Management with Microsoft Project (PMMP)]

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Περιγραφή

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Διοίκηση Έργων με το Microsoft Project (ΔΕMPro)» διάρκειας 16 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Σεμινάριο Λογιστικής
Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα πιστοποίησης Διοίκηση Έργων με χρήση του Microsoft Project έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να διαχειρίζονται έργα με ένα δυναμικό εργαλείο σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου. Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται τις έννοιες διαχείρισης έργων, που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και την τροποποίηση σχεδίων έργων και χρειάζονται το Microsoft Project για να διαχειριστούν και να προσαρμόσουν αυτά τα σχέδια στα στάδιο υλοποίησης ενός έργου.

Σκοπός του προγράμματος

Το Microsoft Project είναι το πιο δημοφιλές εργαλείο από την εργαλειοθήκη διαχείρισης έργου.

Σε αυτό το πρόγραμμα, θα μάθετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Microsoft Project, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα έργο από την αρχή, πως να εργαστείτε με τύπους εργασιών, με επιλογές προγραμματισμού και περιορισμούς, να δημιουργήσετε πόρους, να επιλύσετε διενέξεις και να τους συγκεντρώσετε για κοινή χρήση, να διαχειρίζεστε το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την κρίσιμη διαδρομή και τη γραμμή αναφοράς (baseline) του έργου, την ενοποίηση έργων, να εκτυπώσετε πίνακες εργαλείων έργων, προβολές και αναφορές και πολλά άλλα.

Τα οφέλη αυτού του μαθήματος για εσάς και τον οργανισμό σας είναι να:

Εξοικονομήσετε χρόνο στην εκμάθηση του Microsoft Project, ώστε να ξεκινήσετε γρήγορα να διαχειρίζεστε έργα υψηλής ποιότητας.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Microsoft Project στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού πόρων, κόστους και των αναφορών.

Εμπνέετε εμπιστοσύνη στον οργανισμό σας ότι μπορείτε να σχεδιάσετε έργα με αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες προσεγγίσεις.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Χρησιμοποιήσουν τη φόρμα εργασίας (Task Form), τη φόρμα λεπτομερειών εργασίας (Task Details Form) και τη φόρμα ονόματος εργασίας (Task Name Form), να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα πόρων (Resource Form) και τη φόρμα ονόματος πόρων (Resource Name Form) και κατανοήσουν το Διάγραμμα Σχέσεων (Relationship Diagram) και τις σύνθετες προβολές (compound views)
  • Ενοποιήσουν έργα χρησιμοποιώντας Master projects και Subprojects και εργαστούν με το Project Server, το Project Online και το SharePoint
  • Χρησιμοποιήσουν δεδομένα έργου σε άλλες εφαρμογές και δημιουργήστε τελικές αναφορές

Αξιολόγηση συμμετεχόντων

Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εξετάσεις με το πέρας του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση εκπαίδευσης 23 ωρών (23 Μονάδες Επαγγελματικής Ανάπτυξης /PDUs) απαραίτητες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του PMI

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Kαθηγητής

Τσιρώνης Λουκάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εκπαιδευτής του Προγράμματος είναι: Αναστάσιος Σκορδάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Certified Project Management Professional, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Υλοποίηση του προγράμματος: Εξ αποστάσεως Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση