ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται επί 25ετίας στην Ημαθία, ως ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που ΣΕΒΟΝΤΑΙ τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ, τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ, τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα), τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, τους ΑΓΡΟΤΕΣ και γενικότερα όλες τις κοινωνικές ομάδες ενηλίκων υλοποιεί σε συνεργασία με ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ της Βέροιας, με την νέα Σχολική Χρονιά την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ που οδηγούν σε πιστοποίηση επίπεδων Β1, Β2, C1, C2 αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ του φορέα πιστοποίησης open college network:  https://ocn.edu.gr/.

Οι παροχές που προσφέρονται για τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι:

•  Εκπαίδευση 50 ωρών 

•  Ολιγομελή τμήματα (μέχρι 9 άτομα το τμήμα)

•  Εξατομικευμένη εκπαίδευση (ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε σπουδαστή). 

•  Καθηγητές απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας 

•  Δωρεάν μαθήματα μίας εβδομάδας χωρίς δέσμευση.