ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49)

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΝΩΣΗ Α.Ε. διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 40 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 200€ καθαρά καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, με μέγιστη διάρκεια ωρών 4 ώρες / ημερησίως.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη τους εν μέσω κρίσης. 

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
  • Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

  • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,24%).
Πατώντας στο κουμπί “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” , μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ώστε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις λάβουμε την αίτηση σας!