Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη

Έναρξη: 9 Φεβρουαρίου 2024

Περιγραφή

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Προφορικός λόγος, Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη » διάρκειας 448 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να αποκτήσει νέες και να βελτιώσει υπάρχουσες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας
 2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 3. Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 5. Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
 • Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς
 • ΙΙ) Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
 • ΙΙΙ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
 • ΙV) Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • V) Βιβλιοθήκες
 • VI) Μουσεία
 • VII) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα
 • VIII) Πολιτιστικά σωματεία
 • VIIII) Προγράμματα επιμόρφωσης

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση στη χρήση και αξιοποίηση του προφορικού λόγου και των νέων τεχνολογιών για την επιτυχή διεκπεραίωση των διδακτικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων καθηκόντων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μοριοδότηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Kαθηγητής

Ιωάννης Μάνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει: