ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΓΝΩΣΗ Α.Ε. διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια υποχρεωτικής κατάρτισης για τις «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»με βάση την ΥΑ14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 .

1. Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

2. Περιγραφή:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

•Τα προγράμματα Επιπέδου 1 (διάρκειας 10 ωρών) αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

•Τα προγράμματα Επιπέδου 2 (διάρκειας 35 ωρών) αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ) .

•Τα προγράμματα Επιπέδου 3 αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).

3. Θεματικές ενότητες:

Οι εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν την κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

•Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

•Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

•Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

•Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

•Το Εργασιακό Περιβάλλον

•Πρακτικές καθαρισμού

•Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

•Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στον Φορέα Υλοποίησης του σεμιναρίου. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Πατώντας στο κουμπί “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” , μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ώστε να δηλώσετε συμμετοχή. Για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 2331072663 ή στείλτε μας email στο kekgnosi@gmail.com

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις λάβουμε την αίτηση σας!