Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Περιγραφή

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Αccenture Hellas, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy» διάρκειας 117 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της Σύγχρονης τηλεκπαίδευση.

Μέτα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με απώτερο στόχο την μετέπειτα πρόσληψή τους στην Accenture Hellas.

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται είτε σε απόφοιτους είτε τελειόφοιτους τμημάτων Πληροφορικής που να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολύπλοκη δομή που έχουν τα συστήματα λογισμικού από μεγάλες βιομηχανίες

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

• Να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις κυριότερες λειτουργίες της γλώσσας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού Java

• Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε τεχνολογίες Enterprise programming όπως είναι το Spring, Spring Data και Rest API.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στους τομείς ανάλυσης, σχεδίασης και ποιότητας λογισμικού.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης.

• Να αξιολογήσει τους συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος με απώτερο στόχο την μετέπειτά πρόσληψή τους στην Accenture.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή κατοχή του 90% – 95% των απαραίτητων διδακτικών μονάδων για το πτυχίο
  • Επίτευξη βαθμολογίας κατά τουλάχιστον 50% στις δοκιμασίες αξιολόγησης της εταιρείας
  • Επιτυχής συνέντευξη επιλογής με εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας
  •  

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Μετά το πέρας του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

• Εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας ανάπτυξης λογισμικού.

• Κατανοήσει και να επιλύσει πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή του εργασία.

• Χειριστεί σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης κώδικα.

• Αναπτύσσει λύσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής.

• Αναπτύσσει λογισμικό ακολουθώντας ευέλικτες τεχνολογίες ανάπτυξης.

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Kαθηγητής

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

Υλοποίηση του προγράμματος: Εξ αποστάσεως Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση