Ψηφιακός γραμματισμός για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σύγχρονα περιβάλλοντα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές .

 • Έναρξη: 22 Aυγούστου 2022
 • Διάρκεια: 450 Ώρες (9 Μήνες)
 • ID: 81811
 • Τιμή: 250€
 • Kαθηγητές: Παναγιώτης Μηχαηλίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
 • Υλοποίηση του προγράμματος: Εξ αποστάσεως Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
book, glasses, watch-1052014.jpg
Μαθησιακοί Στόχοι

Η ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω της πολιτιστικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην ευρύτερη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών, επιστημόνων-ερευνητών και λοιπών ενδιαφερομένων στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης με άξονα τη σημασία του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα οι στόχοι είναι:

 • Σε επίπεδο γνώσεων να αναγνωρίζουν τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης και να ερμηνεύουν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Σε επίπεδο δεξιοτήτων να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και να σχεδιάζουν πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές με άξονα τη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς με άξονα την αειφόρο διάσταση
 • Σε επίπεδο στάσεων να παρουσιάζουν την εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς. 

Μέθοδος υλοποίησης
 • Είκοσι δύο (22) ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων. 
 • Τετρακόσιες τριάντα (430) ώρες ασύγχρονης τηλεκαπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα (μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και παρουσίαση τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος σε μορφή project.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα μελέτης στον εκπαιδευόμενο ανεξαρτήτως χρονικών και χωρικών περιορισμών, με τη σταδιακή παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, με χρονοδιάγραμμα εργασιών και με προθεσμίες υποβολής τεστ. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με τη μορφή κειμένων, παρουσιάσεων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ., ενώ διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η τεχνική υποστήριξη μέσω κατάλληλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής μηνυμάτων, helpdesk, κ.α.)

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.