ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης Επιπέδου 2 ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο “ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΝΩΣΗ.”  ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων. Δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους και ανέργους, προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, δράσεις συμβουλευτικής και ενέργειες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Έχει πιστοποιηθεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 , στην συνεχή προσπάθεια να βελτιώσει τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχει. Το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο την συνεχή ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων του ΚΕΚ και των εργαζομένων του.

Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μεθόδους και τεχνικές προώθησης στην απασχόληση και επαγγελματικής συμβουλευτικής, μεθόδους στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (AMEA, παλιννοστούντες, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι άνεργοι, γυναίκες και κυρίως αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών) και μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.

Έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), επιχειρήσεις, συλλόγους, ομοσπονδίες, εργατικό κέντρο και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, και δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γνωρίζοντας καλά, τόσο τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομάδων του πληθυσμού που διαβιώνουν στην περιοχή. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταρτιζομένων των φορέων, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΝΩΣΗ πιστοποιείται πλήρως κάθε δύο χρόνια από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης(ΕΚΕΠΙΣ) για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Είναι κέντρο πιστοποίησης πληροφορικής του φορέα UNICERT με αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονους Η/Υ όπου εκτός της κατάρτισης διεξάγονται εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην πληροφορική από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δεξιότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

Από την ίδρυση του το ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΝΩΣΗ έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 3.200 άτομα και έχει στο ευεργετικό του περίπου 33.500 ώρες πιστοποιημένης κατάρτισης (ανά τμήμα) και 4.200.000 περίπου ανθρωποώρες πιστοποιημένης κατάρτισης (ανά άτομο).

Συνολικά διαθέτει δυναμικότητα 67 ατόμων με 1 αίθουσα διδασκαλίας και 2 πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΝΩΣΗ”  έχει καταβάλει έως τώρα αρκετή προσπάθεια ώστε να αναβαθμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της κατάρτισης που παρέχει τόσο στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης όσο και της Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας

Οι επαγγελματικοί θεματικοί τομείς στους οποίους το ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΝΩΣΗ” είναι πιστοποιημένο είναι οι εξής:

  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής ενημέρωσης και επικοινωνιών
  • Τουρισμός και σχετικές με τον τουρισμό υπηρεσίες
  • Γεωργική ειδίκευση
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Υγεία & Πρόνοια
  • Τεχνικές & Μεταφορών
  • Επαγγέλματα εκπαίδευσης & κατάρτισης
  • Πολιτισμός & αθλητισμός

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στο νομό Ημαθίας, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό (εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες) όσο και σε κύκλο εργασιών. Υλοποίησε και υλοποιεί προγράμματα ανέργων και εργαζομένων και συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους  τοπικούς συλλογικούς φορείς και τις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.