Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση δεξιοτήτων ανέργων

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΓΝΩΣΗ είναι ανάδοχος φορέας για το έργo υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 60 ανέργων, οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή της Ημαθίας.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για τους συμμετέχοντες είναι 5€ μεικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Σύνολο ωρών κατάρτισης 120.

Δικαίωμα Υποβολής "Αίτησης Συμμετοχής":
Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοικοι της περιοχής της Ημαθίας, εκτός των πόλεων Βεροίας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας
β) Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Αντικείμενο Κατάρτισης

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τα προγράμματα χωρίζονται σε 3 αντικείμενα κατάρτισης τα οποία είναι τα εξής:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΡΚΕΝΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.
Α) ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΏΡΕΣ: 15
Β) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΏΡΕΣ: 15
Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΡΕΣ: 15
Δ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΡΕΣ: 15
Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΩΡΕΣ: 8
ΣΤ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ: 5
Η) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ: 4
Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΡΕΣ: 3
Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – CASE STUDY ΩΡΕΣ: 40
ΣΥΝΟΛΟ 120 ΏΡΕΣ

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.
Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΩΡΕΣ: 20
Β) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΡΕΣ: 5
Γ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ: 5
Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΩΡΕΣ: 12
Ε) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΕΣ: 5
ΣΤ) ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΩΡΕΣ: 6
Η) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΩΡΕΣ: 15
Θ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ: 5
Ι) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ: 4
Κ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΡΕΣ: 3
Λ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – CASE STUDY ΩΡΕΣ: 4
ΣΥΝΟΛΟ 120 ΏΡΕΣ

3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ SOCIAL MEDIA MARKETING - ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής.
Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΡΕΣ: 6
Β) ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA MARKETING ΩΡΕΣ: 12
Γ) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ ΩΡΕΣ: 12
Δ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΩΡΕΣ: 12
Ε) TO CONTENT MARKETING ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΡΕΣ: 10
ΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ FOLLOWERS ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΩΡΕΣ: 8
Η) SOCIAL MEDIA MARKETING ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΩΡΕΣ: 8
Θ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ: 5
Ι) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ: 4
Κ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΡΕΣ: 3
Λ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – CASE STUDY ΩΡΕΣ: 40
ΣΥΝΟΛΟ 120 ΏΡΕΣ

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
4. Ευκρινής φωτογραφία
5. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση (2021)
6. Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
7. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (αν υπάρχει)
8. Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ (αν υπάρχει)
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
10. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Υλοποίηση
Το έργο θα υλοποιηθεί στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΝΩΣΗ στη διεύθυνση Μάρκου Μπότσαρη 13 στη Βέροια. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους θα κατατεθούνε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΓΝΩΣΗ ή πατώντας το κουμπί "αίτηση ενδιαφέροντος", συμπληρώνοντας την και στέλνοντας τα δικαιολογητικά στο kekgnosi@gmail.com.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από 3/10/2022 μέχρι 17/10/2022. (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00)