Επέκταση του Voucher Ανέργων στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Ανακοινώθηκε επέκταση του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», με επιδότηση 1.000€. Το πρόγραμμα απευθύνεται μονο σε ανέργους που ΔΕΝ το έχουν παρακολουθήσει στη προηγούμενη φάση.

Δικαίωμα Υποβολής "Αίτησης Συμμετοχής":
Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
β) Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
γ) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο "Μητρώο Ωφελουμένων", στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και υλοποίησης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποτελείται από:
1) Θεωρητική κατάρτιση των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και "πράσινων" γνώσεων και δεξιοτήτων.
2) Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Υλοποίηση του προγράμματος:
1)Δια ζώσης εκπαίδευση τουλάχιστον 35% εκ του συνόλου των ωρών του προγράμματος
2)Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) τουλάχιστον 35% εκ του συνόλου των ωρών του προγράμματος
3)Έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
4)Έως 6 ώρες εκπαίδευσης / ημέρα

Τα νέα προγράμματα κατάρτισης θα επικεντρωθούν στις εξής κατηγορίες:
Ψηφιακές Δεξιότητες:

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
Online Branding και Επικοινωνία

Πράσινες Δεξιότητες:
Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
Κυκλική Οικονομία

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1) Αντίγραφο Ταυτότητας (2 όψεις)
2) Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών / Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου / Γυμνασίου (Φωτοτυπία ή Φωτογραφία)
3) Αποδεικτικό από ΙΒΑΝ (Φωτοτυπία ή Φωτογραφία από πρώτη Σελίδα βιβλιαρίου ή εκτπύπωση ΙΒΑΝ από e-banking
4) Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Προαιρετικό)

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Θα πραγματοποιείται από ανέργους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στο κουτί "Δήλωση Ενδιαφέροντος" από κάτω. Τα δικαιολογητικά σας μπορείτε να τα ανεβάσετε στη "Δήλωση Ενδιαφέροντος" ή να τα στείλετε στο email μας: kekgnosi@gmail.com με τίτλο "Δικαιολογητικά Ωφελουμένου και το ον/μο σας".
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή επεξήγηση καλέστε στο 2331072663