Πρόγραμμα Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης

salt harvesting, vietnam, water-3060093.jpg
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (κκππ), συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων»

ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

– Εργασία για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

–Υποχρεωτικό πρόγραμμα, για ηλικίες έως 54 ετών, θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών (περίπου 1 μήνας από τους 8) που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η θεωρητική κατάρτιση για ηλικίες άνω των 54 ετών είναι προαιρετική.

Ο ωφελούμενος στο πλαίσιο της απασχόλησής του και ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξει θα παρακολουθήσει θεωρητική κατάρτιση σε αντικείμενα όπως:

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (1ο επίπεδο)

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (2ο επίπεδο)

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (3ο επίπεδο)

·         ΓΡΑΜΜΑΤEΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

·         ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

·         ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA)

·         ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

·         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΣΥNΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

·         ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (e-commerce)

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

·         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το ΚΕΔΙΒΙΜ Γνώση Α.Ε. θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης του κοινωφελούς προγράμματος των δήμων του νομού Ημαθίας. Για λεπτομέριες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2331072663 ή στείλτε μας email στο kekgnosi@gmail.com