Νεο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Άνεργους και Εργαζομένους Στον Τομέα Του Τουρισμού

Το πρόγραμμα αφορά 18.000 εποχιακά άνεργους και εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού και συνοδεύεται από επίδομα 1250€ για 250 ώρες παρακολούθησης ΜΟΝΟ ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
α) Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή και υπήκοοοι τρίτων χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε. οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα.
β) Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
γ) Να είναι εποχιακά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια και πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν κατά τα έτη 2021 ή / και 2021 σε ανάστολή λόγω προσωρινής διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
δ) Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
ε) Να είναι εγγεγραμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Ουσιαστικά μπορούν να συμμετέχουν όσοι εργάζονταν σε Τουριστικές Μονάδες (Ξενοδοχεία, Boutique Hotel, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), σε Τουριστικά Γραφεία, σε Κέντρα Διασκέδασης, σε Ακτοπλοϊκές Εταιρίες και γενικότερα στην Εστίαση και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Υλοποίηση του προγράμματος:
Όλο το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ'αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και η διάρκεια του θα είναι 250 ώρες. Οι ώρες παραμένουν οι ίδιες για όλα τα προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα επικεντρωθούν στις εξής κατηγορίες:
Υπηρεσίες Υποδοχής και Ψηφιακές Δεξιότητες
Επισιτισμός και Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική Τέχνη
Υπηρεσίες Οροφοκομίας και Περιβαλλοντική Διαχείρηση
Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας - SPA
Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Δήλωση Συμμετοχής:
Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας στα στοιχεία σας πατώντας στο κουμπί: "Δήλωση Ενδιαφέροντως" και θα επικοινωνήσουμε μαζί μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2331072663 είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: kekgnosi@gmail.com.