Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Κάθε πότε ξεκινούν προγράμματα;

Προγράμματα ξεκινούν καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης, διάρκεια και κόστος. Προγράμματα διενεργούνται και στα δύο εξάμηνα του έτους, όμως θα μπορούσε κάποιο πρόγραμμα να πραγματοποιείται και στα δύο εξάμηνα.

Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Στις πληροφορίες κάθε προγράμματος θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. Για να συμμετάσχετε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στο επιμέρους πρόγραμμα. Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε με email ή τηλεφωνικώς από την γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΓΝΩΣΗ.

Κάθε πότε υλοποιούνται τα μαθήματα των προγραμμάτων;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές πρωί απόγευμα ή/ και Σάββατο πρωί. Ανάλογα με το πρόγραμμα.

Με ποιούς τρόπου διεξάγονται τα μαθήματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ;

Υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία διεξάγονται αποκλειστικά εξ'αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση), και κάποια που διεξάγονται δια ζώσης. Σε κάποια ενδέχεται να χρειάζονται και τα δύο για την ολοκληρωμένη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος;

Συνήθως ο αριθμός των θέσεων δεν υπερβαίνει τις 20 ανά τμήμα για τα δια ζώσης μαθήματα, ενώ στα εξ'αποστάσεως δεν υφίσταται όριο.

Πότε θα γίνει η αποπληρωμή του ποσού του κάθε προγράμματος;

Ανάλογα με το πρόγραμμα, πληροφορίες βρίσκονται στο κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.