Χωρίς κατηγορία

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 2.000 ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών…

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Γνώση Α.Ε. θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου…

BANER

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από ΚΕΚ – ΓΝΩΣΗ είναι υψηλής ποιότητας και ο προγραμματισμός τους επικεντρώνεται σε προγράμματα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης…

BANER

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η πιστοποιημένη δομή του KEK «ΓΝΩΣΗ» στην οδό Μ. Μπότσαρη 13 στην Βέροια, βρίσκεται σε κτιριακή εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 200,33 τ.μ. η δυναμικότητα  της…