ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων μέσω επιταγής…

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 3.000 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 ετών…

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Γνώση Α.Ε. θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου…