ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων μέσω επιταγής…

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 3.000 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 ετών…

NEO VOUCHER ΑΠΟ 30 ΈΩΣ 49 ΕΤΏΝ

ΠΡΟΚΥΡΉΧΤΗΚΕ το νέο Πρόγραμμα Voucher ηλικίας 30-49 ετών, για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Το νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Συμβουλευτική,…