ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η πιστοποιημένη δομή του KEK «ΓΝΩΣΗ» στην οδό Μ. Μπότσαρη 13 στην Βέροια, βρίσκεται σε κτιριακή εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 200,33 τ.μ. η δυναμικότητα  της  είναι για 67 άτομα και είναι ως προς το σύνολο της προσβάσιμη  για Α.Μ.Ε.Α., ενώ πληρεί στο έπακρον  τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η διαμόρφωση των χώρων και των υποδομών έγινε με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ατόμων που έρχονται σε επαφή με το κέντρο επαγγελματική κατάρτισης είτε ως καταρτιζόμενοι είτε ως εκπαιδευτές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό κέντρο του KEK «ΓΝΩΣΗ»διαθέτει τις ακόλουθες υλικοτεχνικές υποδομές:

  •  Μία αίθουσα διδασκαλίας: για τα θεωρητικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στους χώρους του κέντρου, συνολικής δυναμικότητας 27 ατόμων.
  •  Δυο αίθουσες Πληροφορικής: συνολικής δυναμικότητας 40 ατόμων, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βασικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των μαθησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων.
  • Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο: Η θεματολογία των προσφερόμενων βιβλίων καλύπτει όλο το επιστημονικό φάσμα που διδάσκεται στο κέντρο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παλαιότερες αλλά και πρόσφατες συλλογές βιβλίων, σημειώσεων και συγγραμμάτων που αφορούν την Πληροφορική, την Οικονομία, την Διοίκηση, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό.
  • Γραφείο Internet :  Το KEK «ΓΝΩΣΗ» παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχουν έτσι την δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα όσων διδάχθηκαν στην αίθουσα .Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για όσους από τους καταρτιζόμενους δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς τους παρέχει ισότιμα την δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής της θεωρητικής κατάρτισης που λαμβάνουν.
  • Άνετοι και λειτουργικοί χώροι διαλειμμάτων, αίθουσα για τους καθηγητές, χώροι γραμματείας, Διοίκησης και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.