ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προκηρύχθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, διάρκειας περίπου 6 μηνών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Είσαι επιστήμονας – ελεύθερος επαγγελματίας των 6 επιστημονικών κλάδων: Δικηγόρων – Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού) – Μηχανικών / αρχιτεκτόνων – Οικονομολόγων /Λογιστών – Εκπαιδευτικών και Ερευνητών;

Το επίδομα των 600€ βοηθά στην άμεση στήριξη σας και αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται από τον ιό καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Πιστοποίηση για την «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

VOUCHER ΑΠΟ 29-64 ΕΤΩΝ ETOYΣ 2016

Είσαι από 29 έως 64 ετών; Δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή στο ΝΕΟ πρόγραμμα Voucher και απέκτησε επίδομα 2.600 ευρώ και εργασιακή εμπειρία. Επικοινώνησε ΤΩΡΑ με το ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εκμάθηση και η Πιστοποίηση Πληροφορικής είναι πλέον ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είναι δύσκολα, δυσάρεστα ή ακριβά. Αν ΕΙΣΑΙ Εργαζόμενος, Άνεργος, Επιχειρηματίας, Αγρότης, Φοιτητής, Πολύτεκνος ή βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε άλλη Κοινωνική Ομάδα και ενδιαφέρεσαι ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ στο ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 3.000 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής) Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 ετών…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ.Μπότσαρη 13
ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Τ.Κ 59132

Τηλ: 2331072663

bb

Fax: 2331073663